VSI Ordkedjan har kompletta undertextnings- och översättningsmöjligheter. Vi kan också hantera allt för- och efterarbete, såsom fil- och formatkonvertering samt inbränning av text i filmen. Vi kan lägga på berättarröster eller undertexter till reklamfilmer, internvideor, företagsvideor eller material för interaktivt lärande. Vi översätter också skrivet material som exempelvis broschyrer, webbsidor, presentationer och rapporter. Vi erbjuder syntolkning och talande textremsor för personer med synnedsättning eller lässvårigheter.

Hos oss får du en egen kontaktperson som väljer ut den eller de personer som passar bäst för just ditt uppdrag. Kontaktpersonen följer dig genom processen fram till avslutat projekt, för att garantera önskat resultat. Alla kontaktpersoner är själva översättare och har därför en realistisk bild av arbetet i projektet.

Vi är länkade till VSI-gruppens övriga kontor runt om i världen. Det gör det möjligt att samordna flerspråkiga projekt på ett enkelt sätt och att överföra stora filer snabbt och säkert.

Kontakta oss