Syntolkning möjliggör för personer med synnedsättning
att följa med i ett tv-program eller i en film.

En berättarröst talar om vad som händer i bild samt berättar
om skådespelarna och deltagarnas utseende, kläder, 
gester, ansiktsuttryck etc.

För personer med nedsatt syn eller lässvårigheter
kan vi även tillhandahålla talande textremsor.

 

 

 
Kontakta oss