VSI Ordkedjan översätter även dokument, såsom speakermanus, läromedel, broschyrer, webbsidor, presentationer och rapporter.

Er kontaktperson sätter sig in i hur er verksamhet fungerar och hur ni vill att ert budskap ska formuleras och uppfattas. Kontaktpersonen väljer ut den eller de översättare som passar bäst för just ert uppdrag.

Våra översättare är professionella och rutinerade. Alla behärskar de små nyanser som ger tilltalande, felfria texter med flyt.

Vi kvalitetssäkrar bland annat genom att varje översättning granskas av ytterligare minst en person.

Kontakta oss