Språkkänsla, noggrannhet och fackkunskap är grunden i vårt arbete. 
Vårt stora kontaktnät med skickliga och erfarna översättare och korrekturläsare, 
garanterar undertexter av hög kvalitet.

En bra översättning ska inte ta för stor plats. Våra översättare är vana 
att snabbt hitta det väsentliga, så att texten blir kort utan att innehållet förloras. 
Det gäller även svensktextning. Texten ska vara lätt både att läsa och förstå.

Vi översätter från alla europeiska språk till de nordiska språken och engelska med kort deadline. Även andra språkkombinationer går bra. Vi jobbar med alla typer av filformat och kan bränna in texten i filmen om så önskas.

Efterfrågan på svensktextning ökar. I dag finns det mer än en miljon människor i Sverige med nedsatt hörsel. Texten underlättar också för den som inte har svenska som modersmål. När ljudet inte kan vara på eller vid störande bakgrundsljud har texten också en viktig funktion att fylla.

Inbränning

Om ni vill få era undertexter inbrända i filmen står vi till tjänst även med det.Vi kan hantera stora masterfiler på tiotals gigabyte och välja en output med högre upplösning om så önskas.

Det går också bra att få bilder, skyltar eller annan information tillagda i den färdiga filmen.

KONTAKTA OSS